Fröbomber (*Sold only within Sweden)

249,00kr

Jag och min syster Carolina (landskapsarkitekt) har startat ett litet företag som gör handrullade, ekologiska ängsfröbomber. Helt enkelt en liten jordkula sprängfylld med olika ängsfröer som man kan kasta in till grannen eller ge bort till en vän.

*Sold only within Sweden / Säljes bara inom Sverige.

Paket på tre stycken fröbomber; Kärlek - Glädje - Lycka

Kärlek innehåller; klätt, åkerkulla, blåklint, rågvallmo, kornvallmo (en fröblandning av 1-åriga blommor).

Glädje innehåller; flockfibbla, käringtand, svartkämpar, prästkrage, rölleka, nysört, rödklint, väddklint, åkervädd, myskmalva, ängssyra, fältvädd, fårsvingel, ängssvingel, rödsvingel, ängsgröe (en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar).

Lycka innehåller; skogsklocka, hässleklocka, nässelklocka, midsommarblomster, skogsförgätmigej, blodrot, rödblära, buskstjärnblomma, ärenpris (en ängsfröblandning som lämpar bäst för på normal-fuktiga jordar på en plats som är skuggig och inte för mycket sol).