Gift Card

250,00kr

Maila nedanstående uppgifter till lottastrad@gmail.com:
(Faktura och fysiskt presentkort skickas inom två dagar)

- summa
- namn på mottagare
- adress till mottagare
- adress till köpare (dig)
- personlig hälsning

Mail following info to lottastrad@gmail.com

- amount
- name of receiver
- address of receiver
- address to buyer (you)
- personal greeting